РЕГЛАМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ Battery Empire, ЧИННИЙ З 11 КВІТНЯ 2023 РОКУ r. (далі - «Регламент»)

СТАН НА: 11 КВІТНЯ 2023

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей Регламент регулює права та обов’язки, пов’язані з використанням Користувачами веб-сервісу Battery Empire, доступного під доменом www. batteryempire.com.ua, а також засади, що застосовуються у разі придбання Продуктів у магазині Battery Empire через веб-сервіс.

1.2. Магазин Battery Empire працює за адресою www. batteryempire.com.ua і керується CSG SPÓŁKA AKCYJNA з юридичною адресою: вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків, внесеною до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Краків-Середмістя, 11-й господарський відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000714229, статутний капітал: 350 000,00 злотих, внесений повністю, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314. Адреса для листування: Battery Empire, вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків.

Користувачі можуть зв’язатися з Магазином Battery Empire за адресою електронної пошти info@batteryempire.com.ua та за номером телефону: +380 322 470 108. Плата за телефонний дзвінок на вказаний номер дорівнює ціні звичайного телефонного дзвінка відповідно до тарифного пакету даного постачальника послуг.2. ВИЗНАЧЕННЯТерміни, що використовуються в Регламенті, означають:

2.1. CSG, Продавець, Постачальник послуг - CSG SPÓŁKA AKCYJNA, юридична адреса: вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Краків-Середмістя, 11-й господарський відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000714229, статутний капітал: 350 000,00 злотих, внесений повністю, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314.

2.2. Реєстраційна форма - форма, доступна в магазині Battery Empire, яка дозволяє створити Обліковий запис.

2.3. Контактна форма - електронна послуга, інтерактивна форма, доступна в закладках Магазину Battery Empire, яка дозволяє зв'язатися з Постачальником послуг.

2.4. Форма замовлення - електронна послуга, інтерактивна форма, доступна в магазині Battery Empire, яка дозволяє оформити замовлення, зокрема шляхом додавання Продуктів до електронного кошика, а також визначити умови Договору купівлі-продажу, включаючи спосіб доставки та оплати.

2.5. Клієнт - Користувач, який шляхом правильної реєстрації в магазині Battery Empire уклав Договір з CSG, в результаті чого для нього було створено Обліковий запис.

2.6. Ньюслеттер - електронна послуга, послуга електронної розсилки, що надається Постачальником послуг електронною поштою, яка дає змогу всім Одержувачам послуг, які її використовують, автоматично отримувати від Постачальника послуг циклічну інформацію наступних випусків ньюслеттера, що містять інформацію про Продукти, новини та акції в магазині Battery Empire.

2.7. Споживач - фізична особа, яка вчиняє в Магазині Battery Empire правочин, безпосередньо не пов'язаний з його господарською або професійною діяльністю.

2.8. Привілейований підприємець - фізична особа, яка укладає з Продавцем договір, безпосередньо пов'язаний з його господарською діяльністю, що не має для неї професійного характеру.

2.9. Обліковий запис - електронна послуга, IT-запис частини веб-сервісу, в якому Користувач може використовувати вибрані функції, зазначені в Регламенті (в т.ч. підтримка сесій Клієнта після того, як він увійде до Облікового запису, зберігання та надання Клієнту за допомогою Облікового запису історії Замовлень). Обліковий запис збирає персональні дані та інформацію про діяльність Клієнта в магазині Battery Empire. CSG підтримує обліковий запис безкоштовно. Доступ до Облікового запису дозволяє ідентифікувати себе в магазині Battery Empire і надсилати пропозиції щодо придбання вибраного Продукту. Користувач несе відповідальність за те, щоб вся інформація, введена під час створення Облікового запису, була правильною, повною та актуальною.

2.10. Відгуки – електронна послуга, доступна в магазині Battery Empire, яка дозволяє Клієнтам додавати відгуки та оцінки щодо Продуктів і укладених Договорів купівлі-продажу.

2.11. Продукт - рухома річ або рухомі речі, що є предметом Договору купівлі-продажу.

2.12. Технічна перерва - тимчасове повне або часткове відключення функціональності магазину Battery Empire, пов’язане зі збоєм у роботі Battery Empire, в тому числі серверів магазину Battery Empire, або пов’язане з необхідністю обслуговування цих серверів, модернізації чи перебудови магазину Battery Empire, під час яких неможливо використовувати всі або окремі Послуги.

2.13. Реєстрація - одноразова дія, яка полягає в створенні Облікового запису, що виконується Користувачем самостійно або за бажанням Користувача, з використанням інструментів, доступних в Battery Empire або через контакт з гарячою лінією.

2.14. Магазин Battery Empire – операційний веб-сервіс, що керується CSG, доступний у домені www.batteryempire.com.ua/, через який представлені продукти, призначені для продажу, і який дозволяє оформити замовлення.

2.15. Форс-мажор - зовнішня подія, яку Користувач і Постачальник послуг не могли передбачити і якій вони не могли запобігти, що перешкоджає використанню Магазину Battery Empire повністю або частково, назавжди або протягом певного періоду часу, якій Користувач або Постачальник послуг не змогли протидіяти з належною старанністю і яка не була результатом помилок або недбалості Користувача або Постачальника послуг, що постраждали від її впливу.

2.16. Цифровий контент - дані, створені та доставлені в цифровій формі.

2.17. Цифрова послуга - послуга, яка дозволяє Споживачу:

a) створювати, обробляти, зберігати або мати доступ до даних у цифровій формі,

b) спільно використовувати цифрові дані, які були надіслані або створені споживачем або іншими користувачами цієї послуги,

с) в інших формах взаємодіяти з цифровими даними;

2.18 Продукти з цифровими елементами - Продукти, що містять цифровий контент або цифрову послугу, або пов’язані з ним таким чином, що відсутність цифрового контенту або цифрової послуги перешкоджає його належному функціонуванню.

2.19. Договір - договір про надання безкоштовних електронних послуг, добровільно укладений Користувачем з CSG після підтвердження Реєстрації. У сфері послуг, що надаються в електронному вигляді, цей Регламент є регламентом, зазначеним у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Законодавчий вісник 2020 р., п. 344 із змінами).

2.20. Договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу в розумінні положень Цивільного кодексу (Законодавчий вісник 2020 р., ст. 1740 із змінами), укладений з використанням засобів дистанційного зв'язку і такий, що стосується продажу CSG Продуктів Клієнту з оплатою, підвищеною за рахунок можливих витрат на доставку.

2.21. Електронна послуга – послуга, що надається Постачальником послуг Отримувачу послуг в електронному вигляді через Магазин Battery Empire.

2.22. Замовлення - заява про наміри Клієнта, подана через Форму замовлення і спрямована безпосередньо на укладення Договору купівлі-продажу Продукту з Продавцем.

2.23. Користувач, Отримувач послуги:

2.23.1. фізична особа, в тому числі Споживач або Привілейований підприємець, яка має дієздатність та/або віком від 13 років, при цьому, якщо ця особа не досягла 18 років, потрібна згода її законного представника або опікуна, а також надання такої згоди на кожну вимогу Продавця,

2.23.2. юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, якому закон надає правоздатність;

- хто використовує або має намір використовувати магазин Battery Empire.

2.24. Замовлення - волевиявлення Клієнта, спрямоване безпосередньо на укладення Договору дистанційної купівлі-продажу через Магазин Battery Empire та/або через гарячу лінію, із зазначенням типу та/або кількості Продукту та інших даних, передбачених законодавством.3. ЗАСАДИ КОРИСТУВАННЯ МАГАЗИНОМ BATTERY EMPIRE.PL3.1. В магазині Battery Empire доступні наступні електронні послуги: Обліковий запис, Форма замовлення, Контактна форма, Ньюслеттер і Відгуки.

3.1.1. Обліковий запис - використання Облікового запису можливе після виконання Одержувачем послуг разом двох наступних кроків — (1) заповнення реєстраційної форми та (2) натискання кнопки «Створити обліковий запис». У Реєстраційній формі Отримувачу послуг необхідно вказати такі дані Отримувача послуг: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль.

3.1.1.1. Електронна послуга Облікового запису надається безкоштовно на необмежений термін. Одержувач послуг має можливість у будь-який час і без пояснення причини видалити Обліковий запис (вийти з Облікового запису), надіславши відповідний запит Постачальнику послуг, зокрема електронною поштою на таку адресу: info@batteryempire.com.ua або письмово за адресою: вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків.

3.1.2. Форма замовлення - використання Форми замовлення починається, коли Клієнт додає перший Продукт до електронного кошика в магазині Battery Empire. Замовлення відбувається після того, як Клієнт виконає разом два наступні кроки - (1) заповнення форми замовлення та (2) натискання на веб-сайті магазину Battery Empire кнопки «Замовити та оплатити» - до того часу можна самостійно змінити введені дані. У Формі замовлення Замовнику необхідно вказати наступні дані Замовника: ім’я та прізвище, адреса (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс, місто), адреса електронної пошти, контактний телефон та дані щодо Договору купівлі-продажу: Продукт(и), кількість Продукту(ів), місце та спосіб доставки Продукту(ів), спосіб оплати. У випадку Клієнта, який не є споживачем, також необхідно надати назву фірми та номер NIP.

3.1.2.1. Електронна послуга Форма замовлення надається безкоштовно та є одноразовою послугою і закінчується, коли через неї здійснюється Замовлення або коли Клієнт раніше припиняє здійснювати через неї Замовлення.

3.1.3. Контактна форма – форма, що використовується після (1) заповнення контактної форми, доступної у відповідній вкладці магазину Battery Empire, і (2) натискання на веб-сайті Battery Empire магазину після заповнення контактної форми кнопки «Надіслати» - до того часу можна самостійно змінити введені дані (для цього необхідно керуватися повідомленнями та інформацією, що відображається на веб-сайті магазину Battery Empire). У Контактній формі Клієнту необхідно вказати адресу електронної пошти (адресу e-mail, номер телефону) та зміст повідомлення, адресованого Постачальнику послуг.

3.1.3.1. Електронна послуга Контактна форма надається безкоштовно та має одноразовий характер і припиняється, коли через неї надсилається запит або коли Отримувач послуги раніше припиняє подавати через неї запит.

3.1.4. Ньюслеттер – використання ньюслеттера відбувається після виконання Одержувачем послуг разом трьох наступних кроків – (1) надання у закладці Ньюслеттер, доступній на веб-сайті Battery Empire, імені та адреси електронної пошти, на які будуть надсилатися наступні випуски ньюслеттера, (2) натискання кнопки «Підписатися» та (3) підтвердження бажання підписатися на ньюслеттер, натиснувши посилання для підтвердження, яке автоматично надсилається на вказану адресу електронної пошти. Також можна підписатися на ньюслеттер, встановивши відповідний прапорець під час створення облікового запису або оформлення замовлення - у момент створення облікового запису або оформлення замовлення Отримувач послуг підписується на ньюслеттер.

3.1.4.1. Електронна послуга Ньюслеттер надається безкоштовно на невизначений термін. Отримувач послуг має можливість у будь-який час і без пояснення причини скасувати підписку на ньюслеттер (відмовитися від розсилки), надіславши відповідний запит Постачальнику послуг, зокрема, електронною поштою на адресу: info@batteryempire.com.ua або письмово за адресою: вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків. Отримувач послуг, який має Обліковий запис, також може скасувати підписку на ньюслеттер, знявши прапорець біля опції підписки на ньюслеттер у налаштуваннях свого Облікового запису в магазині Battery Empire.

3.1.5. Відгуки - додавання відгуків можливо після виконання Отримувачем послуги разом трьох наступних кроків - (1) перехід на вкладку з відгуками на сторінці вибраного Продукту, (2) введення адреси електронної пошти Отримувача послуги, змісту відгуку і вибір графічної оцінки Продукту та (3) натискання кнопки «Додати відгук». Додавання відгуків можливо лише для Отримувача послуг, який придбав певний продукт і має обліковий запис у магазині Battery Empire. Отримувач послуг, використовуючи Електронну послугу Відгуки, зобов’язаний надавати лише достовірну та правдиву інформацію. Одержувачу послуг забороняється публікувати образливі, наклепницькі чи такі, що не відповідають дійсності, відгуки.

3.1.5.1. Електронна послуга Відгуки надається безкоштовно та носить одноразовий характер і припиняє свою дію, коли через неї додається відгук чи оцінка, або коли Клієнт раніше припиняє використовувати Електронну послугу. Відображення відгуків або оцінок, поданих Постачальником послуг, на веб-сайті магазину Battery Empire вимагає попереднього схвалення відгуків або оцінок Постачальником послуг.

3.2. Необхідні мінімальні технічні умови, виконання яких потрібне для співпраці з ІТ-системою, що використовується Магазином Battery Empire, включаючи укладення Договору або Договору купівлі-продажу, включають: (1) комп’ютер, ноутбук або інший мультимедійний пристрій з доступом до Інтернету; (2) доступ до електронної пошти; (3) веб-браузер: Mozilla Firefox версії 17.0 і вище або Internet Explorer версії 10.0 і вище, Opera версії 12.0 і вище, Google Chrome версії 23.0. і вище, Safari версії 5.0 і вище. За будь-які проблеми, що виникли внаслідок використання пристроїв або операційних систем, які не відповідають вимогам, описаним у цьому пункті, зокрема за некоректне функціонування Battery Empire, що виникає в результаті цього, Постачальник послуг відповідальності не несе. Для реєстрації або укладання Договору купівлі-продажу Клієнт повинен мати дійсну/активну адресу електронної пошти, а також, у деяких випадках, клавіатуру або інший вказівний пристрій, що дозволяє правильно заповнювати електронні форми.

3.3. Користувач має можливість здійснювати замовлення та укладати договір купівлі-продажу після реєстрації та створення облікового запису, в якому збираються надані ним дані та інформація щодо його дій в магазині Battery Empire.

3.4. Перегляд асортименту магазину Battery Empire не вимагає реєстрації. Здійснення Користувачем Замовлення Продуктів з асортименту Магазину Battery Empire можливе лише після реєстрації (створення Облікового запису).

3.5. Під час Реєстрації або оформлення Замовлення, встановлюючи окремий прапорець, Користувач підтверджує, що ознайомився з цим Регламентом та Політикою конфіденційності, приймає всі їхні умови та зобов’язується їх дотримуватися. Прийняття Регламенту є добровільним, але необхідним для створення Облікового запису або здійснення Замовлення.

3.6. Персональні дані, надані Користувачем у процесі Реєстрації або змінені ним пізніше, повинні бути правдивими, законними, зокрема не порушувати права третіх осіб. Користувач/Клієнт не має права розміщувати в магазині Battery Empire персональні дані третіх осіб і зображення третіх осіб без передбачених законом дозволу або згоди цих осіб.

3.7. CSG може з поважних причин змінювати Регламент користування магазином Battery Empire окремим Користувачем/Клієнтом, зокрема вводити обмеження щодо прийнятного способу доставки, вибору способу оплати, а також здійснення Замовлень. Важливими причинами є, зокрема:

3.7.1. обґрунтоване припущення, що Користувач/Клієнт навмисно діє на шкоду CSG таким чином, що він здійснює Замовлення з оплатою при доставці, а потім не приймає це Замовлення/ ці Замовлення,

3.7.2 обґрунтоване припущення, що Користувач/Клієнт навмисно діє на шкоду CSG таким чином, що він використовує послуги, пропоновані CSG, у спосіб, що суперечить цьому Регламенту,

3.7.3. виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності та правдивості даних, наданих Користувачем/Клієнтом, і, незважаючи на контакт по телефону чи електронною поштою, ці сумніви не були усунені.

3.8. Користувач/Клієнт може подати скаргу щодо функціонування Магазину Battery Empire (включаючи функціонування Облікового запису) протягом 30 днів з моменту виникнення дефектів або перебоїв у роботі Магазину Battery Empire. Скаргу можна подати в електронному вигляді, надіславши електронний лист на адресу: info@batteryempire.com.ua, по телефону за номером телефону: +380 322 470 108 або письмово на адресу магазину, вказану в пункті 1.2. Регламенту. У скарзі Користувачеві/Клієнту рекомендується вказати: своє ім’я та прізвище, адресу для листування, вид і дату появи причини скарги. Відповідь на скаргу CSG надсилається негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту її отримання.

3.9. Постачальник послуг докладе всіх зусиль, щоб забезпечити доступ через веб-сервіс до даних із серверів Battery Empire 24 години на добу та 7 днів на тиждень, що не виключає права Постачальника послуг здійснити технічну перерву та тимчасове обмеження або виключення доступу повністю або частково.

3.10. Якщо необхідно здійснити технічну перерву, Постачальник послуг повідомить про очікувану дату та тривалість технічної перерви в повідомленні, яке відображається безпосередньо на Battery Empire.

3.11. Постачальник послуг не несе відповідальності за збої, в тому числі перебої в роботі Магазину Battery Empire, спричинені обставинами непереборної сили, технічними збоями, несанкціонованими діями третіх осіб або несумісністю Магазину Battery Empire з технічною інфраструктурою Користувача.4. ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ТА ДОСТУПНІ СПОСОБИ ОПЛАТИ4.1 Ціни на Продукти, представлені в магазині Battery Empire,вказані в українських гривнях і є цінами нетто. При купівлі товару вартістю понад 150 євро клієнт зобов'язаний сплатити: 1. Митний збір у розмірі 10% від від різниці Ціна товару - 150€; 2. Податок на додану вартість у розмірі 20% від різниці Ціна товару від різниці між ціною товару та 150 євро плюс митний збір збір або за іншими ставками відповідно до законодавства, що діє на території України на момент ввезення придбаних товарів. Імпорт може бути звільнений від вищезазначених податків і митних зборів на підставі нормативно-правових актів, що діють на території України.. Податки стягуються Державною митною службою України в день ввезення товару на територію України.

4.2. Для кожного продукту, проданого компанією CSG, виставляється рахунок-фактура з ПДВ. Рахунок-фактура надсилається в електронному вигляді на електронну адресу, надану Замовником. Прийняття Регламенту також є згодою на надсилання (обмін) рахунками-фактурами в електронній формі, у розумінні Закону від 11 березня 2004 року про податок на Продукти та послуги, на умовах, описаних у Регламенті.

4.3. CSG залишає за собою право змінювати ціни на Продукти, які пропонує Battery Empire. Це не стосується вже здійснених замовлень.

4.4. У разі зміни ціни на Продукти, що полягає у зниженні, CSG повідомить про зниження ціни на Продукт. Біля інформації про ціну зі знижкою, CSG також зазначить інформацію про найнижчу ціну на цей Продукт, яка діяла протягом 30 днів до введення знижки.

4.5. Якщо даний Продукт виставляється на продаж протягом періоду, меншого ніж 30 днів, поряд із інформацією про ціну зі знижкою, CSG також відображатиме інформацію про найнижчу ціну на цей Продукт, яка діяла в період з дня, коли Продукт виставлявся на продаж до дати введення знижки.

4.6. Клієнт, який купує продукти, пропоновані в магазині Battery Empire, може використати наступні способи оплати за Продукт:

4.6.1. готівкою при отриманні Продукту від кур’єра/ посильного (опція оплати при доставці) – не стосується попередніх замовлень.

4.6.2. кредитною або платіжною карткою через оператора картки SIX Payment Services.5. ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ5.1. Попередні замовлення – це попередні замовлення Продуктів, обмежені за кількістю та часом, якими CSG не володіє на момент публікації пропозиції на веб-сайті. Ця форма попереднього продажу дозволяє Клієнту ознайомитися з властивостями Продукту в магазині Battery Empire і дозволяє Клієнту зарезервувати Продукт, отримуючи право першочергової покупки.

5.2. Доступний один вид попереднього продажу: віртуальне резервування Продукту, ціна якого є остаточною та не підлягає зниженню у зв’язку з комерційними акціями, що проводяться в магазині Battery Empire. Продукт доступний лише онлайн.

5.3. Дата попереднього продажу встановлюється магазином Battery Empire. CSG залишає за собою право змінювати дату попереднього продажу під час змін, спричинених особливостями логістичного процесу. Попереднє замовлення можна придбати з моменту надходження пропозиції до скасування попереднього продажу або вичерпання запасів.6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ6.1. Інформація на сайті магазину Battery Empire є запрошенням до укладення договору в розумінні ст. 71 Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (Законодавчий вісник від 2020 р., поз. 1740, зі змінами). Розміщуючи Замовлення за допомогою механізмів, доступних у Магазині Battery Empire, Клієнт робить пропозицію придбати певний Продукт на умовах, зазначених в описі Продукту.

6.2. Після оформлення Замовлення Клієнт отримує від Магазину Battery Empire автоматично сформований електронний лист про підтвердження реєстрації Замовлення в системі. Цей електронний лист не є заявою про прийняття пропозиції та укладення Договору купівлі-продажу.

6.3. Договір купівлі-продажу укладається після підтвердження Продавцем наявності Продукту та прийняття пропозиції Клієнта, що буде підтверджено окремим електронним листом, надісланим Клієнту після комплектування предмету Замовлення. Підтвердження, передача, запис і захист тексту укладеного Договору купівлі-продажу відбувається шляхом надсилання Клієнту вищезазначеного електронного листа з підтвердженням прийняття Замовлення до виконання.

6.4 Місцем надання послуг, пов’язаних з доставкою вже придбаних Продуктів у Магазині Świat Baterii, є адреса доставки, зазначена Клієнтом. Послуги з доставки цих Продуктів до визначеної Клієнтом адреси надає поштова компанія..7. ОБРОБКА ЗАМОВЛЕННЯ, ЧАС, СПОСІБ ТА ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ7.1. Продукти відправляються тільки за адресами на території Україна.

7.2. Витрати на транспортування та доставку Продуктів покладаються на Клієнта, якщо інше не передбачено Договором купівлі-продажу або Регламентом. Інформація про розмір вартості і можливих на вибір способів доставки надається в порядку, визначеному п. 4.1. Регламенту та в кошику з вибраними Продуктами.

7.3. CSG докладе всіх зусиль, щоб час виконання Замовлення було зручним для Замовника. Термін виконання Замовлення залежить від наявності Продукту та термінів доставки. Докладна інформація щодо періоду реалізації Замовлення знаходиться в закладці «Методи доставки».

7.4. Термін поставки Продукту складає не більше 40 днів з дати укладення Договору купівлі-продажу. Датою отримання відправлення кожного разу є час комплектації предмета Замовлення плюс час доставки. Вказана дата відправлення перед замовленням є орієнтовною та може змінюватись.

7.5. CSG не несе відповідальності за недоставку Продуктів або затримку в доставці Продуктів, спричинену помилковою чи неточною адресою доставки чи адресою електронної пошти, наданими Клієнтом. CSG залишає за собою право відмовитися від Договору купівлі-продажу у випадку, зазначеному в попередньому реченні. Крім того, CSG може вимагати компенсацію в розмірі витрат на доставку, спричинених помилковою або неточною адресою доставки, наданою Клієнтом.8. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ8.1. Протягом 30 днів з моменту отримання замовленого Продукту Споживач/ Привілейований підприємець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу без пояснення причини та без витрат, за винятком витрат, зазначених у п. 7.6. Регламенту, з застереженням, що не підлягають поверненню послуги та Продукти, від яких не можна відмовитися відповідно до чинного законодавства. Засади відмови від Договору купівлі-продажу, в тому числі типова форма відмови, якою може скористатися Споживач/Привілейований підприємець, а також випадки, коли відмова від договору неможлива, визначені в інструкції, що становить Додаток 1 до Регламенту.

8.2. Кінцевий термін відмови від Договору купівлі-продажу закінчується через 30 днів з дати, коли Споживач/Привілейований підприємець отримав у володіння замовлений продукт або коли третя сторона, окрім перевізника, визначена Споживачем/ Привілейованим підприємцем, заволоділа замовленим Продуктом.

8.3. Для дотримання терміну відмови від Договору купівлі-продажу Споживачу/Привілейованому підприємцю достатньо надіслати Продавцю інформацію щодо реалізації права відмови від Договору купівлі-продажу до закінчення строку відмови.

8.4. Для того, щоб скористатися правом відмови від Договору купівлі-продажу, Споживач/Привілейований підприємець повинен повідомити Продавця про своє рішення шляхом однозначної заяви, надісланої поштою на адресу для листування, зазначену в п. 1.2. цього Регламенту або електронною поштою на адресу info@batteryempire.com.ua. Заява може бути подана Споживачем/ Привілейованим підприємцем за встановленою формою, зразок якої додається до цього Регламенту.

8.5. Продавець просить Споживача/ Привілейованого підприємця, якщо це не становить для нього проблеми, додати копію квитанції або рахунку-фактуру ПДВ до декларації про відмову або повернутого Продукту, оскільки це може сприяти прискоренню процедури повернення, за умови, що такий документ надано у традиційній (паперовій) формі.

8.6. Продукти - рухомі речі, в тому числі з цифровими елементами:

8.6.1. Продавець зобов’язаний невідкладно, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту отримання заяви Споживача/ Привілейованого підприємця про відмову від договору, повернути Споживачу/Привілейованому підприємцю всі здійснені ним платежі, в тому числі витрати на доставку Продукту – рухомого об’єкту, у тому числі рухомого об’єкту із цифровими елементами (за винятком додаткових витрат, пов’язаних із способом доставки, обраним Споживачем/ Привілейованим підприємцем, відмінним від найдешевшого стандартного способу доставки, доступного в Інтернет-магазині). Продавець повертає платіж, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач/ Привілейований підприємець, якщо тільки Споживач/ Привілейований підприємець не погодився на інший спосіб повернення, який не передбачає для нього жодних витрат. У випадку Продуктів - рухомих речей (включаючи рухомі речі з цифровими елементами) - якщо Продавець не запропонував забрати Продукт у Споживача/ Привілейованого підприємця самостійно, він може утриматись від відшкодування платежів, отриманих від Споживача/ Привілейованого підприємця, доки він не отримає назад Продукт або підтвердження його повернення Споживачем/ Привілейованим підприємцем, залежно від того, що відбудеться раніше.

8.6.2. У випадку Продуктів - рухомих речей (включаючи рухомі речі з цифровими елементами) - Споживач/ Привілейований підприємець зобов'язаний негайно, не пізніше, ніж протягом 14 календарних днів з дати, коли він відмовився від договору, повернути Продукт Продавцю або передати його особі, уповноваженій Продавцем, якщо Продавець не запропонував, що він забере Продукт самостійно. Щоб вкластися в термін, достатньо відправити назад Продукт до його закінчення.

8.6.3. Споживач/ Привілейований підприємець несе відповідальність за зменшення вартості Продукту - рухомого об'єкта (включаючи рухомий об'єкт з цифровими елементами) - в результаті його використання таким чином, що виходить за межі того, що необхідно для встановлення характеристик та функціонування продукту.

8.7. Продукти – цифровий контент або цифрові послуги:

8.7.1. У разі відмови від договору про доставку Продукту - цифрового контенту або цифрової послуги - Продавець, починаючи з дати отримання заяви Споживача / Привілейованого підприємця про відмову від договору, не може використовувати інші дані, крім персональних даних, наданих або створених Споживачем / Привілейованим підприємцем під час використання Продукту - цифрового контенту або цифрової послуги - наданого Продавцем, за винятком даних, які: (1) є уживаними лише у зв’язку з цифровим контентом або цифровою послугою, які були предметом договору; (2) стосуватися лише діяльності Споживача/ Привілейованого підприємця під час використання цифрового контенту чи цифрової послуги, наданої Продавцем; (3) були поєднані підприємцем з іншими даними та не можуть бути відокремлені від них або можуть бути відокремлені лише з неспівмірними зусиллями; (4) були створені Споживачем/ Привілейованим підприємцем разом з іншими Споживачами/ Привілейованими підприємцями, які все ще можуть ними користуватися. За винятком випадків, зазначених у пунктах (1)-(3) вище, Продавець, на запит Споживача/ Привілейованого підприємця, надає йому інші дані, окрім персональних даних, які надав або створив Споживач/ Привілейований підприємець під час використання цифрового контенту або цифрових послуг, наданих Продавцем. У разі відмови від договору Продавець може заборонити Споживачу/Привілейованому підприємцю подальше використання цифрового контенту чи цифрової послуги, зокрема, заборонивши Споживачу/ Привілейованому підприємцю доступ до цифрового контенту чи цифрової послуги або заблокувавши обліковий запис Користувача, що не впливає на права Споживача/Привілейованого підприємця, зазначені у попередньому реченні. Споживач/ Привілейований підприємець має право безкоштовно повернути цифрові дані від Продавця, без будь-яких перешкод з боку Продавця, протягом розумного часу та у загальноприйнятому форматі, призначеному для автоматизованого зчитування.

8.7.2. У разі відмови від договору про доставку Продукту - цифрового контенту або цифрової послуги, Споживач/ Привілейований підприємець зобов'язаний припинити використання цього цифрового контенту або цифрової послуги та надання їх доступності третім особам.

8.8. Можливі витрати, пов’язані з відмовою Споживача/Привілейованого підприємця від Договору, які Споживач/Привілейований підприємець зобов’язаний понести:

8.8.1. У випадку Продуктів - рухомих предметів (включаючи рухомі предмети з цифровими елементами) - якщо Споживач / Привілейований підприємець вибрав спосіб доставки Продукту, відмінний від найдешевшого стандартного способу доставки, доступного в Інтернет-магазині Battery Empire, Продавець не зобов'язаний відшкодувати Споживачу/ Привілейованому підприємцю понесені ним додаткові витрати.

8.8.2. У випадку Продуктів - рухомих предметів (включаючи рухомі предмети з цифровими елементами) - Споживач / Привілейований підприємець несе безпосередні витрати на повернення Продукту.

8.8.3. У випадку Продукту - послуги, виконання якого - за вираженим бажанням Споживача / Привілейованого підприємця - почалося до закінчення кінцевого терміну для відмови від договору, Споживач / Привілейований підприємець, який використовує право відмовитися від Договору, після подання такої вимоги зобов'язаний оплатити надані послуги до моменту відмови від договору. Розмір оплати розраховується пропорційно обсягу наданої послуги з урахуванням ціни або винагороди, обумовленої в Договорі. Якщо ціна або винагорода є надмірними, основою для розрахунку цієї суми є ринкова вартість наданої вигоди.

8.9. Споживач/ Привілейований підприємець не має права відмовитися від договору, укладеного через Battery Empire, щодо договорів:

8.9.1. про надання послуг, за які Споживач/ Привілейований підприємець зобов’язаний заплатити, якщо магазин Battery Empire повністю виконав послугу за вираженої згоди Споживача/ Привілейованого підприємця, який був поінформований перед початком надання послуги, що після виконання послуги він втратить право відмовитися від договору, і прийняв це до відома;

8.9.2. у яких оплата або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, які Продавець не контролює і які можуть відбутися до кінцевого терміну для відмови від договору;

8.9.3. в яких предметом послуги є нерозбірні Продукти, виготовлені за специфікаціями Споживача/ Привілейованого підприємця або призначені для задоволення його індивідуальних потреб;

8.9.4. в яких предметом послуги є Продукти, що швидко псуються або мають короткий термін придатності;

8.9.5. в якому предметом послуги є Продукт, що доставляється в герметичній упаковці, яка не підлягає поверненню після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;

8.9.6. в яких предметом послуги є Продукти, які після доставки за своєю природою нерозривно пов'язані з іншими предметами;

8.9.7. в яких предметом послуги є звукові чи візуальні записи або комп’ютерні програми, що доставляються в запакованому вигляді, якщо після доставки упаковка була відкрита;

8.9.8. за доставку цифрового контенту, не доставленого на матеріальному носії, за яку Споживач/ Привілейований підприємець зобов’язаний заплатити, якщо підприємець почав надання послуги за вираженою та попередньою згодою Споживача/Привілейованого підприємця, який був проінформований до початку надання послуги, що після виконання послуги підприємцем він втрачає право відмовитися від договору, та прийняв це до відома, а підприємець надав Споживачу / Привілейованому підприємцю підтвердження укладення Договору купівлі-продажу, зафіксоване на папері або, за згодою Споживача/Привілейованого підприємця, на іншому матеріальному носії.

8.9.9. для надання послуг, за які Споживач/Привілейований підприємець зобов’язаний заплатити, у разі яких Споживач/Привілейований підприємець прямо просив підприємця приїхати до нього для ремонту, і послуга вже була повністю виконана за вираженою та попередньою згодою Споживача/ Привілейованого підприємця.

8.10. Повернення Продукту має відбутися негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту повідомлення Продавця про відмову Споживача/Привілейованого підприємця від Договору купівлі-продажу.

8.11. Продавець повертає оплату тими ж способами оплати, які використовував Споживач/ Привілейований підприємець у початковій операції, якщо тільки Споживач/ Привілейований підприємець прямо не погодився на інше рішення. У будь-якому випадку Споживач/ Привілейований підприємець не несе жодних витрат у зв’язку з цим поверненням.9. ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ9.1. Продавець докладає всіх зусиль для того, щоб пропоновані Продукти були найвищої якості, і сподівається, що придбаний Продукт буде працювати без збоїв протягом усього терміну служби.

9.2. Цей пункт 9 Регламенту визначає порядок розгляду скарг, що надійшли до Продавця щодо Продукту та Договорів купівлі-продажу.

9.3. Підстави та обсяг відповідальності визначаються загальноприйнятими законами, зокрема Цивільним кодексом, Законом про права споживачів та Законом про надання електронних послуг від 18 липня 2002 р. (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами).

9.3.1. Детальні положення щодо рекламації Продукту - рухомої речі, придбаної Клієнтом за Договором купівлі-продажу, укладеним з Продавцем до 31 грудня 2022 року, викладені в положеннях Цивільного кодексу в редакції, чинній до 31 грудня 2022 року, зокрема ст. 556-576 ЦК. Ці положення визначають, зокрема, основу та обсяг відповідальності Продавця перед Клієнтом, якщо проданий Продукт має фізичний або юридичний дефект (запорука). Продавець зобов'язується передати Покупцеві Продукт без недоліків.

9.3.2. Детальні положення щодо рекламації Продукту - рухомого об'єкта (включаючи рухомий об'єкт з цифровими елементами), за винятком рухомого об'єкта, який служить лише носієм цифрового вмісту - придбаного Клієнтом згідно з Договором купівлі-продажу, укладеним з Продавцем після 1 січня 2023 року, зазначені в положеннях Закону про права споживачів у редакції, що діє з 1 січня 2023 року, зокрема ст. 43a - 43g Закону про права споживачів. Ці положення визначають, зокрема, основу та обсяг відповідальності Продавця перед Споживачем у разі невідповідності Продукту Договору купівлі-продажу.

9.3.3. Детальні положення щодо рекламації Продукту - цифрового вмісту чи послуги або рухомого об'єкта, який служить лише носієм цифрового вмісту - придбаного Клієнтом згідно з Договором купівлі-продажу, укладеним з Продавцем після 1 січня 2023 року або до цієї дати, якщо доставка такого Продукту мала відбутися чи відбулася після цієї дати, визначені положеннями Закону про права споживачів у редакції, яка діє з 1 січня 2023 року, зокрема ст. 43h - 43q Закону про права споживачів. Ці положення визначають, зокрема, підстави та обсяг відповідальності Продавця перед споживачем у разі невідповідності Продукту Договору купівлі-продажу.

9.4. Продавець надає технічну підтримку за телефоном +380 322 470 108 та електронною поштою (адреса електронної пошти: info@batteryempire.com.ua).

9.5. Скаргу можна подати:

9.5.1. письмово на адресу: Panattoni Park West – Green Cell, 32-050 Skawina, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8 з приміткою "Dział Reklamacji" («Відділ скарг»);

9.5.2. в електронному вигляді електронною поштою на адресу info@batteryempire.com.ua.

9.5.3. в електронній формі за допомогою форми скарги, доступної за адресою  https://batteryempire.com.ua/content/78-povernennja-ta-skarhy

9.6. Продукт можна надіслати або повернути в рамках скарги на таку адресу:

1) 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147 через кур'єра Meest,

2) Нова Пошта № 3, 79035, м. Львів, вул. Угорська, 22 через кур'єра Нової Пошти,

3) 79000, м. Львів вул. Словацького, 1, а/с 79 через кур'єра Укрпошта.

9.7. До скарги необхідно додати:

9.7.1. бракований Продукт разом з елементами комплекту та гарантійним талоном, якщо такий є; якщо можливо, в оригінальній або замінній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування Продуктів,

9.7.2. якщо можливо, підтвердження покупки (наприклад, чек або рахунок-фактура), якщо він був наданий в паперовій формі.

9.7.3. Рекомендується вказати в описі скарги: (1) інформацію та обставини щодо предмета скарги, зокрема вид і дату появи дефекту або невідповідності договору; (2) вимоги щодо способу приведення договору у відповідність або заяви про зниження ціни чи відмову від договору чи іншої претензії; і (3) контактні дані скаржника - це полегшить і прискорить розгляд скарги. Вимоги, викладені в попередньому реченні, є лише рекомендаціями та не впливають на ефективність скарг, поданих без рекомендованого опису скарги.

9.8. У разі зміни контактних даних, наданих особою, яка подає скаргу, під час розгляду скарги, вона зобов’язана повідомити про це Продавця.

9.9. Продавець надає відповідь на рекламацію негайно, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту її отримання.

9.10. Відповідно до ст. 558 § 1 у зв'язку зі ст. 556(4) Цивільного кодексу (Законодавчий вісник від 2020 р., поз. 1740 зі змінами), відповідальність CSG за гарантією на Продукт перед Привілейованим підприємцем виключена. Відповідно до ст. 558 § 1 Цивільного кодексу, відповідальність Продавця за гарантією на Продукт, придбаний відповідно до попереднього речення, перед Клієнтом, який не є споживачем, виключена.10. ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАМОВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є СПОЖИВАЧАМИ/ ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ10.1. Цей розділ (9.) Регламенту та положення, що містяться в ньому, застосовуються лише до Клієнтів, які не є Споживачами/Привілейованими підприємцями.

10.2. CSG залишає за собою право відмовитися від Договору купівлі-продажу, укладеного з Клієнтом, який не є Споживачем/ Привілейованим підприємцем, протягом 14 днів з дати його укладення. Відмова від Договору купівлі-продажу в цьому випадку може відбутися без пояснення причини та не тягне за собою будь-яких претензій з боку Клієнта, який не є Споживачем/Привілейованим підприємцем, до CSG.

10.3. У випадку Клієнтів, які не є Споживачами/ Привілейованими підприємцями, CSG може накладати обмеження на доступні способи оплати, включаючи вимогу повної або часткової передоплати, незалежно від обраного Клієнтом способу оплати та факту укладення Договору купівлі-продажу.

10.4. Після передачі Продукту компанією CSG перевізнику, переваги та тягар, пов’язані з Продуктом, а також ризик випадкової втрати або пошкодження Продукту, переходять до Клієнта, який не є Споживачем/ Привілейованим підприємцем. У такому випадку CSG не несе відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження Продукту, що виникли з моменту його прийняття для транспортування для доставки Клієнту, а також за затримки в транспортуванні вантажу.

10.5. У випадку Клієнтів, які не є Споживачами/ Привілейованими підприємцями, CSG може розірвати Договір з негайним набранням чинності та без пояснення причин, надіславши відповідну заяву Клієнту в будь-якій формі.

10.6. Ані CSG, ані її працівники, уповноважені представники та довірені особи не несуть відповідальності перед Клієнтом, який не є Споживачем/ Привілейованим підприємцем, його субпідрядниками, працівниками, уповноваженими представниками та/або довіреними особами за будь-які збитки, включаючи втрачену вигоду, якщо збитки не були спричинені ними навмисно.

10.7. У кожному випадку визначення відповідальності CSG, її працівників, уповноважених представників та/або довірених осіб, ця відповідальність перед Клієнтом, який не є Споживачем/ Привілейованим підприємцем, незалежно від її правової основи, обмежується - як у рамках однієї вимоги, а також для будь-яких претензій в цілому - до суми сплаченої ціни та витрат на доставку згідно з останнім Договором купівлі-продажу, але не більше ніж до однієї тисячі злотих.

10.8. Будь-які суперечки, що виникають між CSG та Клієнтом, який не є Споживачем/ Привілейованим підприємцем, мають розглядатися в суді за місцем знаходження CSG.

10.9. Стосовно Клієнтів, які не є Споживачами/ Привілейованими підприємцями, CSG може вносити зміни до Регламенту в будь-який час на основі загальноприйнятих положень законодавства.11. ВІДГУКИ ПРО ПРОДУКТИ11.1. Продавець дозволяє своїм Клієнтам публікувати та отримувати доступ до відгуків про Продукти та Магазин Battery Empire на умовах, викладених у цьому розділі Регламенту.

11.2. Залишити відгук Клієнт може за допомогою форми, що дозволяє додати відгук про Продукт або Магазин Battery Empire. Доступ до цієї форми знаходиться безпосередньо на веб-сайті магазину Battery Empire або за індивідуальним посиланням, отриманим Клієнтом після покупки на вказану ним адресу електронної пошти. При додаванні відгуку Клієнт може також додати графічну оцінку або фотографію Продукту - якщо така можливість є у формі відгуку.

11.3. Відгук щодо Продукту може стосуватись лише Продуктів, фактично придбаних у Магазині Battery Empire, і Клієнтом, який придбав Продукт, якого стосується відгук, і має зареєстрований обліковий запис у магазині Battery Empire. Забороняється укладати фіктивні або явні Договори купівлі-продажу з метою розміщення відгуку про Продукт. Відгук про Магазин Battery Empire може надати особа, яка є Клієнтом Магазину Battery Empire.

11.4. Додавання відгуків Клієнтів не може використовуватися для протиправної діяльності, зокрема для діяльності, що є актом недобросовісної конкуренції, або діяльності, що порушує особисті права, права інтелектуальної власності чи інші права Продавця чи третіх осіб. Додаючи відгук, Замовник зобов'язується діяти відповідно до законодавства, цього Регламенту та пристойності.

11.5. Відгуками можна ділитися безпосередньо на веб-сайті Battery Empire (наприклад, поруч із певним Продуктом) або на зовнішньому веб-сайті, що збирає відгуки, з яким Продавець співпрацює та на який він посилається на веб-сайті магазину Battery Empire .

11.6. Продавець гарантує, що опубліковані відгуки про Продукти надходять від його Клієнтів, які придбали Продукт. Для цього Продавець вживає наведених нижче заходів, щоб переконатися, що відгуки надходять від його клієнтів:

11.6.1. Публікація відгуку за допомогою форми, доступної безпосередньо на веб-сайті магазину Battery Empire, вимагає попередньої перевірки Продавцем. Перевірка полягає у перевірці відповідності висновку Регламенту, зокрема у перевірці того, чи є особа, що публікує відгук, Клієнтом Магазину Battery Empire - у цьому випадку Продавець перевіряє, чи здійснила ця особа покупку в Battery Empire, а у випадку відгуків про Продукт, додатково перевіряє, чи придбала ця особа Продукт, якого стосується відгук. Перевірка відбувається без зайвих затримок.

11.6.2. Продавець надсилає своїм Клієнтам (у тому числі через зовнішній веб-сервіс збору відгуків, з яким він співпрацює) індивідуальне посилання на адресу електронної пошти, надану ним під час покупки - таким чином, лише Клієнт, який придбав Продукт у магазині Battery Empire отримує доступ до форми відгуків.

11.6.3. У разі сумнівів або заперечень Продавця, адресованих Продавцю іншими Клієнтами або третіми особами щодо того, чи походить даний відгук від Клієнта, чи даний Клієнт придбав даний Продукт, Продавець залишає за собою право зв’язатися з автором відгуку, щоб уточнити та підтвердити, що він дійсно є Клієнтом магазину Battery Empire або придбав Продукт, якого стосується відгук.

11.7. Будь-які коментарі, оскарження щодо перевірки відгуків або застереження щодо того, чи походить дана думка від Клієнта, чи даний Клієнт придбав даний Продукт, можна повідомити у спосіб, аналогічний процедурі подання скарги, зазначеній у пункті 8 Регламенту.

11.8. Продавець не публікує та не доручає будь-якій іншій особі публікувати неправдиві відгуки або рекомендації клієнтів і не спотворює відгуки або рекомендації клієнтів з метою просування своїх Продуктів. Продавець публікує як позитивні, так і негативні відгуки. Продавець не публікує спонсорських відгуків.12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ12.1. Персональні дані, надані Користувачем/Клієнтом у Магазині Battery Empire (включаючи процес Реєстрації, використання Магазину Battery Empire, здійснення покупок), обробляються CSG SPÓŁKA AKCYJNA, юридична адреса вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків, внесеною до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Краків-Середмістя, 11-й господарський відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000714229, статутний капітал: 350 000,00 злотих, внесений повністю, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314. Адреса для листування: Battery Empire, вул. Кальварийська 33, 30-509 Краків - Адміністратором даних.

12.2. Ознайомтеся з Політикою конфіденційності щодо обробки персональних даних, яка є частиною цього Регламенту: https://batteryempire.com.ua/content/2-polityka-konfidentsiynosti

12.3. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, зокрема в державі-члені вашого постійного проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення RODO. У Польщі наглядовим органом є голова Управління захисту персональних даних – ви можете подати скаргу, напр. звичайною поштою за адресою: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa або в електронному вигляді через портал ePUAP, ви також можете отримати більш детальну інформацію (включно з актуальними номерами телефонів) на веб-сайті: https://uodo.gov.pl/.13. ПОЗАСУДОВІ СПОСОБИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ13.1. Використання позасудових засобів розгляду скарг і позовів є добровільним. Наведені нижче положення мають інформаційний характер і не зобов’язують CSG використовувати методи позасудового вирішення спорів.

13.2. Магазин Battery Empire повідомляє, що споживач може скористатися допомогою муніципального або повітового уповноваженого з прав споживачів, воєводських інспекцій Торгівельної інспекції або однієї з громадських організацій, статутними завданнями яких є захист прав споживачів, наприклад, Федерації споживачів. Додаткову інформацію щодо позасудових способів вирішення суперечок, розгляду скарг та розгляду претензій можна отримати в головному офісі або на веб-сайтах уповноважених з прав споживачів, воєводських інспекцій Торговельної інспекції, відповідних громадських організацій та за адресами, доступними на веб-сайті Управління конкуренції та захисту прав споживачів: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.3. Платформа для розв’язання суперечок онлайн між споживачами та підприємцями на рівні ЄС (платформа ODR) доступна за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr/14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ14.1. Описи продуктів, фотографії, графічні матеріали, логотипи та інші дані, що містяться в магазині Battery Empire, є захищеною власністю CSG. Для їх копіювання або будь-якого використання, зокрема для надання доступу на інших веб-сервісах, потрібна письмова згода CSG.

14.2. Користувачеві/Клієнту заборонено уміщати незаконний контент.

14.3. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовується польське законодавство.

14.4. У разі зміни цього Регламенту CSG повідомить про це Користувачів на веб-сайті www.batteryempire.com.ua, розповсюджуючи новий зміст Регламенту і інформуючи зареєстрованих Клієнтів шляхом повідомлення в рамках їхнього Облікового запису. Змінений Регламент набирає чинності з дати, зазначеної в змінах, але не раніше ніж через 7 днів з дати їх оголошення Магазином Battery Empire і повідомлення в рамках Облікового запису (за винятком п. 10 Регламенту, який стосується Клієнтів, що не є Споживачами і може бути змінений у будь-який час на підставі чинного законодавства), при цьому зміни технічного та інформаційного характеру або такі, що не стосуються погіршення становища Користувачів / Клієнтів можуть відбутися в більш короткий період. Зміна Регламенту не впливає на Договори продажу, укладені між Клієнтом на Продавцем до зміни Регламенту. Змінений Регламент є обов’язковим для Клієнта, який не розірве Договір до дати набрання чинності зміненим Регламентом.

14.5. Регламент набирає чинності 11 квітня 2023 року та застосовується до всіх Замовлень, здійснених після цієї дати. Актуальна редакція Регламенту доступна за посиланням -  ПОСИЛАННЯ.

Текст Регламента також доступний у форматі PDF тут – ПОСИЛАННЯДОДАТОК №1 ДО РЕГЛАМЕНТУПротягом 30 днів після отримання відправлення ви можете відмовитися від договору без пояснення причини. Якщо ви це зробите, ми повернемо всі отримані від вас платежі. Щоб скасувати покупку, повідомте нам про своє рішення. Цю заяву Споживач/ Привілейований підприємець може подати за встановленою формою, зразок якої наведено у Додатку 2 до Закону про права споживачів, її також можна завантажити за посиланням: ПОСИЛАННЯ.

Щоб покращити процес відмови від договору, ми рекомендуємо вам правильно заповнити форму та надіслати її на адресу електронної пошти: [email protected] Надішліть посилку за адресою:

Panattoni Park West - Green Cell

ul. rtm. Witolda Pileckiego 8

32-050 SkawinaУВАГА!

Право відмови від договору не поширюється на договори:

1) про надання послуг, які споживач зобов'язаний оплатити, якщо підприємець повністю виконав послугу за вираженою та попередньою згодою споживача, який перед початком надання послуги був поінформований про те, що після виконання послуги надання послуг підприємцем, він втратить право відмови від договору, і прийняв це до уваги;

2) у яких ціна або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, які підприємець не контролює і які можуть відбутися до кінця терміну для відмови від договору;

3) в яких предметом послуги є нерозбірні вироби, виготовлені за специфікаціями споживача або призначені для задоволення його індивідуальних потреб;

4) в яких предметом послуги є Продукти, що швидко псуються або мають короткий термін придатності;

5) в яких предметом послуги є Продукт, що доставляється в запакованому вигляді, який не підлягає поверненню після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров'я чи гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;

6) в яких предметом послуги є Продукти, які після доставки за своєю природою нерозривно пов'язані з іншими Продуктами;

7) в яких предметом послуги є алкогольні напої, ціна на які була узгоджена при укладенні договору купівлі-продажу, і поставка яких може відбутися лише через 30 днів і вартість яких залежить від коливань ринку, над якими підприємець не має контролю;

8) в яких споживач прямо просив підприємця прибути до нього для термінового ремонту чи технічного обслуговування; якщо підприємець надає додаткові послуги, крім тих, які замовив споживач, або постачає Продукти, крім запасних частин, необхідних для виконання ремонту чи технічного обслуговування, споживач має право відмовитися від договору щодо додаткових послуг чи Продуктів;

9) в якому предметом послуги є звукові чи візуальні записи або комп’ютерні програми, що доставляються в запакованому вигляді, якщо після доставки упаковка була відкрита;

10) на доставку газет, періодичних видань або журналів, за винятком договору передплати;

11) укладені шляхом публічних торгів;

12) про надання послуг нічлігу, крім проживання, перевезення вантажів, прокату автомобілів, харчування, послуг, пов’язаних з відпочинком, розвагами, спортивними чи культурними заходами, якщо договором визначено день або період надання послуг;

13) про постачання цифрового контенту, не наданого на матеріальному носії, за який споживач зобов’язаний сплатити ціну, якщо підприємець розпочав надання послуги за вираженою та попередньою згодою споживача, який був поінформований до початку надання послуги, що після виконання послуги підприємцем він позбудеться прав про відмову від договору, і прийняв це до відома, а підприємець надав споживачеві підтвердження укладення договору;

14) про надання послуг, які споживач зобов’язаний оплатити, для яких споживач прямо попросив продавця прийти до нього для ремонту, і послуга вже була повністю виконана за вираженою та попередньою згодою споживача.ЗРАЗОК ФОРМИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ: ПОСИЛАННЯ

Для перегляду файлів PDF (Portable Document Format) у посиланнях потрібна програма Adobe Reader. Останню безкоштовну версію Adobe Reader можна завантажити з веб-сайту: http://get.adobe.com/reader/otherversions/